Retourneren

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u de bij de bestelling geleverde brief / factuur of het modelformulier te gebruiken.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Playmobil

Mocht u een incomplete Playmobil doos of een Playmobil doos hebben, dan dient u rechtstreeks contact op te nemen met Playmobil Benelux. Zij zorgen dan voor een nette afwerking van het probleem. Wel dient u ten alle tijden een kassa bon of factuur aan hen te tonen. Playmobil Benelux is te bereiken met een contactformulier:

https://www.playmobil.nl/contact

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 20,00 zullen bedragen.

 

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Stichting Happy, Gravinnen van Nassauboulevard 4 4811 BN Breda, info@stichtinghappy.nl

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

  • de verkoop van de volgende goederen:

     
  • de levering van de volgende digitale inhoud:

     
  • de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

     

Besteld op* / Ontvangen op*:

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

 

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): 

 

 Datum: 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

© 2019 - 2024 Happy Station | sitemap | rss